Jornada de nutrición deportiva

El Instituto Navarro del Deporte, a través del CEIMD, Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte, organiza una jornada de Nutrición Deportiva. Está dirigido a todas las personas relacionadas profesional o personalmente con la actividad física y el deporte. Toda la información a continuación.    Nafarroako Kirolaren Institutuak, KAIMZ,  Kirolaren Azterlan, Ikerketa eta Medikuntza Zentroaren bitartez, Kirol Nutrizioaren jardunaldi bat antolatu du. Jarduera fisikoarekin eta kirolarekin profesionalki edo pertsonalki erlazionatuta dauden pertsona guztiei zuzenduta dago. Informazio guztia